Alfonsson, J. (2023) ”Kohei Saito. Marx in the Anthropocene: Towards the idea of degrowth communism. Cambridge University Press, 2023. ”, Sociologisk Forskning, 60(2), s. 201–204. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25488 (åtkomstdatum: 20 maj 2024).