Hansson, E. (2024) ”’Varje timme i bassängen räknas’: Idrottslärares erfarenheter av simundervisning i svensk grundskola”, Sociologisk Forskning, 61(2), s. 145–169. doi: 10.37062/sf.61.25798.