Lidskog, R. (2023) ”Miljösociologi i går, i dag och i morgon ”, Sociologisk Forskning, 60(3-4), s. 371–377. doi: 10.37062/sf.60.25972.