Lundqvist, Åsa (2024) ”Kollegor!”, Sociologisk Forskning, 61(1), s. 131–138. doi: 10.37062/sf.61.26157.