Sunnerfjäll, J. (2024) ”Mikael Holmqvist, Kungen: Sveriges ledare”, Sociologisk Forskning, 61(1), s. 115–118. doi: 10.37062/sf.61.26160.