”Torgny T. Segerstedts pris för 2022 och 2023” (2024) Sociologisk Forskning, 61(1), s. 127. doi: 10.37062/sf.61.26161.