Wettergren, Åsa (2024) ”Sociologins samtid och framtid, en personlig betraktelse”, Sociologisk Forskning, 61(2), s. 243–245. doi: 10.37062/sf.61.26302.