Wallinder, Y. (2024) ”Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan som politik och intressekamp, 2023”, Sociologisk Forskning, 61(2), s. 233–236. doi: 10.37062/sf.61.26303.