[1]
C. Edling och S. Eldén, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 55, nr 1, s. 3–4, apr. 2018.