[1]
H. Forsberg, ”Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden”, SoFo, vol. 55, nr 1, s. 23–52, apr. 2018.