[1]
E. Willander, ”Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion på individnivå i Sverige”, SoFo, vol. 55, nr 1, s. 53–74, apr. 2018.