[1]
K. Berggren, ”Vem är teori? Ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv på sociologisk teori”, SoFo, vol. 55, nr 1, s. 75–91, apr. 2018.