[1]
L. Udehn, ”Kommentarer till ’Vem är teori?’”, SoFo, vol. 55, nr 1, s. 93–97, apr. 2018.