[1]
M. Wennerhag och G. Elgenius, ”Förändring och kontinuitet i det svenska politiska landskapet: Politisk-sociologiska perspektiv inför valet 2018”, SoFo, vol. 55, nr 2-3, s. 121–138, juli 2018.