[1]
M. Dahlstedt och B. Eliassi, ”Slaget om hemmet: Värden, utanförskapanden och förorten som folkhemmets periferi”, SoFo, vol. 55, nr 2-3, s. 203–223, juli 2018.