[1]
K. Jacobsson och K. Nelson, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 55, nr 2-3, s. 441–442, juli 2018.