[1]
M. Dahlstedt, B. Eliassi, och L. Salmonsson, ”Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid – inledande reflektioner”, SoFo, vol. 54, nr 1-2, s. 5–10, mar. 2017.