[1]
M. Dahlstedt, A. Fejes, M. Olson, L. Rahm, och F. Sandberg, ”Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid”, SoFo, vol. 54, nr 1-2, s. 31–50, mar. 2017.