[1]
M. Muftee, ”Vidarebosättning, Sverigeprogram och föreställningen om den ’passiva flyktingen’”, SoFo, vol. 54, nr 1-2, s. 111–132, mar. 2017.