[1]
T. Holmberg och G. Sjöstrand, ”Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundets arbete med ämnes-/gymnasielärarutbildningen”, SoFo, vol. 54, nr 1-2, s. 133–134, mar. 2017.