[1]
C. Edling och S. Eldén, ”Redaktörerna har ordet: Lundaredaktionen har tagit över”, SoFo, vol. 54, nr 3, s. 161–162, sep. 2017.