[1]
Redaktionen, ”Sociologidagarna 2018: Sociology in a polarized world”, SoFo, vol. 54, nr 3, s. 267–268, sep. 2017.