[1]
T. Holmberg, ”Sociologförbundet har ordet: Föreningen för alla Sveriges sociologer”, SoFo, vol. 54, nr 4, s. 383–384, dec. 2017.