[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 53, nr 2, s. 209–220, juni 2016.