[1]
L. Kvarnlöf, ”Emergens i Meads sociologi: Process, interaktion och det sociala livets villkor”, SoFo, vol. 53, nr 3, s. 227–245, sep. 2016.