[1]
J. Lindell, ”Social reproduktion i Värmland: Klass, utbildning och livsstil”, SoFo, vol. 53, nr 3, s. 289-306, sep. 2016.