[1]
L. Sohl, ”Debatt: Därför behövs studier om makt och eliter i Sverige”, SoFo, vol. 53, nr 3, s. 317–321, sep. 2016.