[1]
S. Wide, ”Sociologförbundet har ordet: Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016”, SoFo, vol. 53, nr 3, s. 339–339, sep. 2016.