[1]
S. Johansson och M. Arvidson, ”Att bekämpa det onda eller främja det goda: Fyra verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakandemiljöer samt preventionsarbete runt dessa”, SoFo, vol. 53, nr 4, s. 345–370, dec. 2016.