[1]
C. K. Moesby-Jensen och T. Moesby-Jensen, ”Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde: Myten om de ressourcestærke forældre til børn med neuro-psykiatriske diagnoser”, SoFo, vol. 53, nr 4, s. 371–395, dec. 2016.