[1]
G. Carstensen, A. Frank, och J. Wide, ”Leva som man lär? En studie av spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörande”, SoFo, vol. 53, nr 4, s. 397–419, dec. 2016.