[1]
M. Börjesson, ”Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015”, SoFo, vol. 53, nr 4, s. 421–437, dec. 2016.