[1]
P. Aspers, ”MINNESORD: Att leva livet i livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014”, SoFo, vol. 52, nr 1, s. 85–87, mar. 2015.