[1]
S. Svallfors, ”Sociologförbundet har ordet: Att vårda sina fiender”, SoFo, vol. 52, nr 2, s. 203–203, juni 2015.