[1]
U. Sandén, H. Thulesius, och L. Harryson, ”Nuets förnöjsamhet: en grundad teori om livsval och överlevnadsstrategier”, SoFo, vol. 52, nr 3, s. 235–256, sep. 2015.