[1]
A.-L. Närvänen och L. Häll, ”Perspektiv på ålder i vardagslivets interaktioner”, SoFo, vol. 51, nr 1, s. 15–28, jan. 2014.