[1]
Y. Ulfsdotter Eriksson och C. Backman, ”Föreställningar om klass och kön i Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar?”, SoFo, vol. 51, nr 2, s. 109–136, apr. 2014.