[1]
E. Andersson Cederholm och C. Sjöholm, ”Att leva och sälja sin dröm: Livsstilsföretagaren mellan familjeliv, marknadoch politisk retorik”, SoFo, vol. 51, nr 2, s. 137–156, apr. 2014.