[1]
D. Frank, ”Organisationer, ojämlikhet, migration: förändringar av den etniska arbetsdelningen i svensk byggnadssektor”, SoFo, vol. 50, nr 1, s. 7–30, jan. 2013.