[1]
Redaktionen, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 50, nr 1, s. 85–86, jan. 2013.