[1]
Redaktionen, ”Tack! till alla våra granskare av artikelmanus år 2012”, SoFo, vol. 50, nr 1, s. 87–87, jan. 2013.