[1]
E. Willander, ”’Jag tror på något’: Konstruktioner av tro och tilltro”, SoFo, vol. 50, nr 2, s. 117–138, apr. 2013.