[1]
A. Peterson, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 50, nr 2, s. 191–191, apr. 2013.