[1]
R. Liljeström, ”Individen, paret och banden mellan generationerna”, SoFo, vol. 50, nr 3-4, s. 321-334, okt. 2013.