[1]
P. Aspers, ”Sociologförbundet har ordet: Verksamhetsberättelse Sveriges Sociologförbunds styrelse 2010-2012”, SoFo, vol. 49, nr 1, s. 85–86, jan. 2012.