[1]
S. Fernqvist, ”Barns strategier och ekonomisk utsatthet: knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen”, SoFo, vol. 49, nr 3, s. 173–188, juli 2012.