[1]
G. Petersson, ”Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse”, SoFo, vol. 49, nr 3, s. 211–226, juli 2012.