[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 49, nr 3, s. 243–250, juli 2012.