[1]
P. Aspers, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 48, nr 1, s. 77–77, jan. 2011.