[1]
Redaktionen, ”Böcker recenserade i Sociologisk Forskning 2009–2010”, SoFo, vol. 48, nr 1, s. 78–80, jan. 2011.